Aktuality

Stavební povolení plynovod-Mírovice

Stavební povolení plynovod-Mírovice

09.08.2012

Dne 15.6.2012 bylo vydáno stavební povolení na plynovod a veřejné osvětlení.

Dne 15.6.2012 vydal stavební úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav stavební povolení na stavbu STL plynovod a veřejné osvětlení na pozemcích č.parc. PK (499/1) a č.parc.191/4 v kat. území Veleň, obec Veleň-Mírovice.