Standardy pro domy typu A1, A2, A3

Sanita a baterie

Obklady a dlažba

Podlahy

Dveře

Kotel a radiátory

Elektroinstalace


Stavebně konstrukční řešení

Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha 

 • Základy - Základové pasy z betonu B 12,5
 • Základová deska - Podkladní bet. deska z betonu B 12,5, hydroizolace s protiradonovým provedením
 • Zdivo obvodové - Cihelné bloky systém Porotherm nebo Heluz Tl. 25 cm, broušená cihla, AKU 25 cm fasádní zateplovaní systém – Tl. 14 cm
 • Zdivo nenosné - Cihelné příčkovky systém Porotherm nebo Heluz
 • Konstrukce stropní - Cihelné nosníky Porotherm s vložkami MIAKO, nebo předpjaté dutinové železobetonové stropní panely
 • Schodiště - Kovové s dřevěnými stupni nebo betonové monolitické, úchyty s dřevěným mádlem
 • Konstrukce střechy - Cihelné nosníky Porotherm s vložkami MIAKO, nebo předpjaté dutinové železobetonové stropní panely,
 • Střešní plášť - parotěsná vrstva z asfaltových pásů, tepelná izolase |EPS 25 cm, geotextilie a MTVC folie
 • Klempířské prvky - okapy, svody, úžlabí, vnější parapety, oplechování atik – TiZn plech

Výplně otvorů

 • Dveře domovní vchodové - Plastové, bezpečnostní
 • Dveře vnitřní - CPL plné, do obložkových zárubní, do obývacího pokoje – prosklené, Sande CPL
 • Okna a balkónové dveře - Plastové barva dle výběru projektanta, uzavřený šestikomorový profil s trojsklem